Δημοσίευση 14/11/19, 20:37

#1

Πάρα πολύ παλαιάς κοπής

https://youtu.be/3a64niu0db8 Παρατηρήστε στο 19.23
KΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΑ!!