Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου - Εγγραφή

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του forum και να ανατρέξετε όποτε χρειαστείτε στο παρακάτω κείμενο για όποια αναγκαία ή χρήσιμη διευκρίνιση. Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης θεσπίστηκαν για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των συζητήσεων σε αυτό το φόρουμ και μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή σύμφωνα με την κρίση των διαχειριστών και του Δ.Σ. του Συλλόγου Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου.

H εγγραφή και η συμμετοχή στο φόρουμ αυτό, σημαίνει πλήρη αποδοχή των κάτωθι όρων.


Δημοσιεύσεις και Πνευματικά Δικαιώματα.

Το φόρουμ του ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ παρέχει υπηρεσίες παθητικά, άρα η αποκλειστική ευθύνη για την ορθή χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται, ανήκει στους χρήστες.

Σε περίπτωση που δημοσιεύσεις θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων, παρακαλείστε να ενημερώσετε τους διαχειριστές ώστε να διαγράφονται ή να τροποποιούνται ανάλογα.

Οι δημοσιεύσεις στο φόρουμ αυτό, και η ενεργή συμμετοχή σε αυτό οφείλουν να συμφωνούν με όλους τους ακόλουθους κανόνες οι οποίοι θεσπίστηκαν με πρωταρχικό στόχο, τη διασφάλιση της ομαλότερης δυνατής διεξαγωγής των συζητήσεων, την αποφυγή προβλημάτων, παρεξηγήσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων.


Θέματα σχετικά με το λογαριασμό σας στο φόρουμ


Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η εγγραφή στο φόρουμ, οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών τους, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που γίνεται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό.

Απαγορεύονται σχόλια ή αναφορές στην υπογραφή σας ή/και στο avatar σας που τυχόν θίγουν πρόσωπα, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, κοινωνικές ή άλλες ομάδες, εθνικότητες και μειονότητες.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάτι από τα παραπάνω παρακαλείστε να ενημερώσετε τους διαχειριστές ώστε να πράξουν τις απαραίτητες ενέργειες.


Κανόνες για μέλη

Για την ομαλή λειτουργία του παρόντος φόρουμ, η ομάδα διαχείρισης έφτιαξε μία σειρά κανόνων, που είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν οι χρήστες.
1. Η συμπεριφορά των χρηστών θα πρέπει να διέπεται πρωτίστως από τον απόλυτο σεβασμό προς τον χώρο που τους φιλοξενεί και δευτερευόντως προς τους υπόλοιπους χρήστες, ανεξαρτήτως βαθμού, χώρας, χρώματος και φυλής. Οι διαφορετικές απόψεις, πεποιθήσεις, προτιμήσεις κλπ. πρέπει να γίνονται πάντα με τρόπο που θα τηρούνται τα παραπάνω ενώ εφόσον τηρούνται οι κανόνες θα είναι από όλους σεβαστές. Σε περίπτωση που μία άποψη αντιβαίνει στα χρηστά ήθη άλλου χρήστη, τότε o τελευταίος μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας του report προς στην ομάδα διαχείρισης. Η ομάδα διαχείρισης θα μεσολαβήσει ως προς την επίλυση του προς αναφορά προβλήματος.

2. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ οι λεκτικές επιθέσεις εναντίον άλλων χρηστών ή ατόμων, οι προσβλητικές εκφράσεις, η υβριστική συμπεριφορά, η ειρωνεία, ο χλευασμός και γενικά κάθε προσπάθεια προσβολής ή μείωσης της προσωπικότητας του άλλου, ανεξαρτήτως βαθμού, χώρας, χρώματος και φυλής.

3. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η δημοσίευση, διακίνηση, διαφήμιση, προσπάθεια διάθεσης κλπ., πορνογραφικού υλικού, ενοχλητικών διαφημίσεων (spam), ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων, υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

4. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναφορά, ανάρτηση, δημοσίευση συνδέσμων προς υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό η με άλλον τρόπο αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οιονδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

5. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η διαφήμιση οποιονδήποτε είδους προϊόντων, επιχειρήσεων, εταιρειών, υπηρεσιών κλπ., με οιονδήποτε τρόπο (είτε άμεσο, είτε έμμεσο) χωρίς την άδεια του Δ.Σ. και της ομάδας διαχείρισης του φόρουμ του ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ. Σε περίπτωση που κάποιος παρόλα αυτά, επιθυμεί παροχή οποιασδήποτε των προαναφερθέντων υπηρεσιών, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δ.Σ. και στην ομάδα διαχείρισης του φόρουμ του ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ. Στην αντίθετη περίπτωση, η διαφήμιση αυτή θα θεωρείται ως "spam" και θα αντιμετωπίζεται αναλόγως.

6. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ δημοσιεύσεις που έχουν σαν σκοπό το flamewar, crossposting και flooding. Δημοσιεύσεις με άσχετο περιεχόμενο (σοβαρό ή μη) με τον τίτλο και το θέμα της δημοσίευσης θα μεταφέρονται ή διαγράφονται ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

7. Κάθε μέλος δικαιούται να διατηρεί ένα μόνο λογαριασμό στο φόρουμ του ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ. Η εγγραφή του ίδιου χρήστη με πολλαπλούς λογαριασμούς με σκοπό την παραποίηση γεγονότων ή την εξαπάτηση των άλλων χρηστών απαγορεύεται, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος και αυτή θα γίνεται μόνο εφόσον απενεργοποιηθεί η αρχική. Η διαγραφή των δεύτερων και άνω λογαριασμών -εφόσον διαπιστωθεί- θα γίνεται άμεσα.

8. Τα όποια μηνύματα πρέπει να δημοσιεύονται στη Θεματική Ενότητα που σχετίζεται με το περιεχόμενό τους. Φροντίστε έτσι ώστε ο τίτλος να είναι σχετικός με το μήνυμα και κατατοπιστικός. Στην περίπτωση δημοσίευσης σε λάθος ενότητα ή χρήσης λανθασμένου, ανεπαρκούς ή παραπλανητικού τίτλου, οι mοderators-administrators έχουν το δικαίωμα μετακίνησης και μορφοποίησης του τίτλου των μηνυμάτων κατάλληλα.

9. Πριν δημιουργήσετε νέο Θέμα Συζήτησης, ελέγξτε μήπως το θέμα συζητείται ήδη αλλού ή έχει καλυφθεί στο παρελθόν. Χρησιμοποιείστε τη δυνατότητα "Εύρεσης" [Search] για να εντοπίσετε το υλικό που σας ενδιαφέρει ή θέλετε να δημοσιεύσετε.

10. Παρακαλούμε το όνομα χρήστη ή υποκοριστικό (nickname) που χρησιμοποιείτε, αφενός να μην προκαλεί αντιπάθεια ή ενοχλεί τα αλλά μέλη και αφετέρου κατά το δυνατόν, να μην χρησιμοποιείται από άλλα πρόσωπα σε διαφορετικά φόρουμ. Εάν γίνει αντιληπτό ότι κάποιο όνομα ή υποκοριστικό ενοχλεί την ολομέλεια τότε το μέλος θα απομακρύνεται. Παρακαλούμε λάβετε αυτά υπόψη όταν δημιουργείτε την έγγραφή σας.

11. Οι υπογραφές των μελών στο φόρουμ διέπονται από τους ίδιους κανόνες με τα μηνύματά τους. Η ομάδα διαχείρισης έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει την υπογραφή του χρήστη.


Κανόνες για την ομάδα διαχείρισης

Για την ομαλή λειτουργία του φόρουμ, τους κανόνες που ισχύουν για τα μέλη υποχρεούνται να ακολουθήσουν και τα μέλη της ομάδας διαχείρισης. Παράλληλα όμως για την σωστή τήρηση αυτών των κανόνων τα μέλη της ομάδας διαχείρισης καλούνται να εφαρμόσουν τα ακόλουθα:

1. Η παραβίαση των κανόνων από τα μέλη - χρήστες του φόρουμ του ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ, αυτοδίκαια επιφέρει την παρέμβαση της ομάδας διαχείρισης. Η παρέμβαση μπορεί να υλοποιηθεί με την μορφή της προειδοποίησης, όπου φαίνεται με ειδική επισήμανση στο δημοσίευμα (post) όπου έγινε η παράβαση έως και της οριστικής αναστολής / διαγραφής του λογαριασμού χρήστη, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία.

2. Συζητήσεις που παραβαίνουν έναν η συνδυασμό κανόνων που ορίζονται στο κείμενο αυτό, δεν πρέπει να συνεχίζονται από τους χρήστες. Για την αποφυγή αυτού του φαινόμενου, πιθανώς κάποια Θέματα Συζήτησης να κλειδώνονται από τους συντονιστές. Ενστάσεις, αλλά και υποδείξεις για ύπαρξη τέτοιων συζητήσεων δεν πρέπει να γίνονται με νέα δημοσίευση, αλλά με αποστολή προσωπικού μηνύματος στους συντονιστές ή με την υπηρεσία του report.

3. Ενέργειες των συντονιστών που αφορούν δημοσιεύσεις (Μετακίνηση, Κλείδωμα κ.λ.π.) θα γίνονται αυτόνομα και άμεσα από τον εκάστοτε συντονιστή. Η όποια αργοπορία αντίδρασης των αρμοδίων δεν μπορεί να είναι θέμα σύστασης από χρήστες. Θεωρείται πιθανή κάποια καθυστέρηση δεδομένου ότι ασχολούμαστε στον ελεύθερο χρόνο μας με το φόρουμ, εάν έχετε κάποια σχετική ένσταση το καλύτερο είναι να στείλετε προσωπικό μήνυμα στους αρμόδιους.

4. Η ομάδα διαχείρισης του φόρουμ του ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ, έχει το απόλυτο δικαίωμα να παρεμβαίνει αυτοδίκαια ώστε να «διορθώνει» λέξεις από δημοσιεύσεις χρηστών, να τροποποιεί ή και να διαγράφει δημοσιεύσεις αλλά και χρήστες που παραβαίνουν τις αρχές λειτουργίας του φόρουμ του ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ.


Θέματα σχετικά με την ευθύνη του symoska.gr - Disclaimer

1. Περιορισμός Ευθύνης:
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το φόρουμ του ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ ΔΕΝ φέρει ευθύνη για οιανδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του φόρουμ του ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το φόρουμ του ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

2. Εξωτερικοί δεσμοί (links):
Η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία υπάρχουν παραπομπές μέσω δεσμών, δεν ελέγχεται. Η ακέραια σχετική ευθύνη ανήκει στα αντίστοιχα sites. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το φόρουμ του ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στους οποίους υπάρχουν παραπομπές ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


Αποδοχή όλων των παραπάνω

Η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω (που μπορούν να θεωρηθούν και σαν ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ) από τα μέλη του φόρουμ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το φόρουμ του ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ. Με την επισκεψή σας στο παρόν φόρουμ θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεστε όλα τα παραπάνω.


Η πρόσβαση σε αυτό το φόρουμ είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα.

Το φόρουμ προσφέρεται, δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα κανενός. Πρέπει λοιπόν να το χρησιμοποιείτε με σεβασμό στους κανόνες. Κάθε παραβίαση των κανόνων σημαίνει κατάχρηση του προνομίου και αποδεικνύει αδιαφορία προς στους υπόλοιπους χρήστες / μέλη. Αν επιθυμούμε βοήθεια από τους άλλους θα πρέπει να τους πάνω από όλα σεβόμαστε.


Οι κανόνες μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή.

Φροντίστε να τους κοιτάτε συχνά για να ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές.

 
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software. Παραμετροποίηση για τον ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ: Γιάννης Παρασύρης.
Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com