Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 17:53

#1

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α


ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1°
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ» με έδρα την κοινότητα «Σκαλάνι» του Νομού Ηρακλείου Κρήτης και περιφέρεια αυτής την ευρύτερη περιοχή του νομού Ηρακλείου, που θα διέπεται από το παρακάτω καταστατικό με βάση τις διατάξεις του Ν. 2725/99 και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 17:59

#2

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2°
Σκοποί του Σωματείου αυτού είναι:
 1. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του, φίλων της μοτοσυκλέτας, η εν γένει προώθηση του μοτοσυκλετισμού σε όλους τους τομείς και σε κάθε επίπεδο και η άνοδος του πολιτιστικού, πνευματικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών.
 2. Η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μελών - αθλητών του Συλλόγου για την συμμετοχή τους σε κάθε μορφής αθλητική δραστηριότητα, που σχετίζεται με την μοτοσυκλέτα, όπως η διοργάνωση μοτοσυκλετιστικών εκδρομών, διοργάνωση αγώνων ή επιδείξεων, η επιμόρφωση των μελών σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την χρήση, την οδική συμπεριφορά, την λειτουργία, την ιστορία της μοτοσυκλέτας κλπ., η συμμετοχή σε Ομοσπονδία με τους ίδιους ή όμοιους σκοπούς, η συνεργασία με άλλους Συλλόγους ή ενώσεις συλλόγων για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών.
 3. Ίδρυση νέου κλάδου άθλησης / αθλημάτων ή κατάργηση ήδη υφιστάμενου γίνεται μόνο με τροποποίηση του παρόντος έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η αναστολή λειτουργίας και επαναλειτουργία του γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Η επιδίωξη διευρύνσεως και διαδόσεως των αθλητικών μοτοσυκλετιστικών οργανώσεων.
 5. Η συμβολή στην ανάπτυξη της δια μοτοσυκλέτας μετακίνησης και η συμμετοχή στις προσπάθειες, που καταβάλλουν οι έχουσες τις ανάλογες αρμοδιότητες Ομοσπονδίες, Οργανισμοί, Αρχές και άλλοι φορείς.
 6. Η επίτευξη παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η ειδική αυτή αναγνώριση και εγγραφή θα επιτευχθεί κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 Ν. 2725/99.
 7. Η συμμετοχή του ως μέλος υπερκείμενης Ενώσεως, Συνδέσμου ή Ομοσπονδίας.
 8. Η συμμετοχή του ως μέλος σε Σωματεία, Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες κλπ. με διαφορετικό από το δικό του αντικείμενο, εφόσον η συμμετοχή αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Συλλόγου, τις διατάξεις του Νόμου και τα χρηστά ήθη.
 9. Η ανάπτυξη κοινωνικής δραστηριότητας προς τον σκοπό της κοινωνικής αλληλεγγύης και της βελτίωσης - κατά το μέτρο του δυνατού - των συνθηκών και της ποιότητας ζωής.
Την εξειδίκευση, υλοποίηση και εν γένει προώθηση όλων των ανωτέρω πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο με τις αποφάσεις του, στο πλαίσιο των νόμων και των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:00

#3

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 3°
Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ» θα επιδιώξει με την στενή συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του και μάλιστα:
 1. Με την οργάνωση πνευματικών, καλλιτεχνικών, διαπαιδαγωγών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και γενικά με κάθε δραστηριότητα, που τα αρμόδια όργανα του θα κρίνουν κατάλληλη.
 2. Με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών στα θέματα , που είναι σχετικά με την μοτοσυκλέτα και τις μορφές χρήσης της.
 3. Με την οργάνωση συζητήσεων, ενημερώσεων, μουσικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συνεστιάσεων, χορών και εκπαιδευτικών εκδρομών.
 4. Με την συμμετοχή στις εκδηλώσεις άλλων πολιτιστικών φορέων, οργάνωση λαχειοφόρων αγορών, οργάνωση συσκέψεων και δημοσίων εκδηλώσεων και σε συνεργασία με Συλλόγους που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
 5. Με την επικοινωνία του με τις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση και κάθε σχετικό συλλογικό ή ατομικό φορέα.
 6. Με την χρησιμοποίηση κάθε πρόσφορου νόμιμου μέσου για την ενημέρωση και ενεργοποίηση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης πάνω στα θέματα, που αφορούν τον σκοπό του.


ΠΟΡΟΙ

 1. Οι συνδρομές, οι οποίες θα είναι ετήσιες (20 ευρώ κάθε έτος) και υποχρεωτικές για τα μέλη (πλην των επίτιμων) και το δικαίωμα εγγραφής. Κάθε εγγραφόμενο μέλος καταβάλλει εφάπαξ εισφορά ενός έτους από της εγγραφής του.
 2. Επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δημοσίου, Οργανισμών, Συλλόγων ή Νομικών Προσώπων.
 3. Αρωγές, δωρεές, κληρονομιές ή και κάθε άλλο έσοδο νόμιμα περιερχόμενο στον Σύλλογο.
 4. Έσοδα από αγώνες, εορτές ή άλλες εκδηλώσεις.
 5. Έκτακτες εισφορές των μελών του Συλλόγου.
Απαγορεύεται η διάθεση χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων του Συλλόγου για σκοπούς άσχετους με τις επιδιώξεις του και τις λειτουργίες του. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον η διάθεση επιβάλλεται για λόγους ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος ή ευπρέπειας ή για σκοπούς κοινωνικού οφέλους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τελευταία επεξεργασία από vaggos007 και 19/01/15, 15:23, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:02

#4

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 4°
Έδρα του Σωματείου είναι η κοινότητα «Σκαλάνι» του Δήμου Ηρακλείου του Νομού Ηρακλείου Κρήτης και περιφέρεια αυτής η ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηρακλείου.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:06

#5

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 5°
Ο Σύλλογος αυτός περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μελών: α) τακτικά μέλη και β) επίτιμα μέλη, όλα δε τα τακτικά μέλη είναι μέλη του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΏΝ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ», που εδρεύει στο Σκαλάνι Ηρακλείου.


α) Τακτικά μέλη

Για την εγγραφή κάποιου ως τακτικού μέλους του Συλλόγου απαιτείται:
 1. Να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος άδειας ικανότητας οδήγησης μοτοσυκλέτας των 50 cc και άνω.
 2. Να εκλείπουν από το πρόσωπο του τα κωλύματα και οι περιορισμοί ως ακολούθως.
 3. Να υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση 2 μελών του Συλλόγου, εγγεγραμμένων από έτους τουλάχιστον.
 4. Να χορηγηθεί έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης
Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι μετά την παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή τους. Επίσης δικαιούνται να φέρουν και το ειδικό σήμα του Συλλόγου.
Κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου εγγραφόμενο οφείλει να καταβάλει αμέσως το δικαίωμα εγγραφής και συνδρομή ενός έτους.
Μέλος του Συλλόγου, στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παρακάτω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του και για τούτο εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης αυτής εντός προθεσμίας 15 ημερών από τότε που έλαβε γνώση.


β) Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου θεωρούνται:
 1. όσοι, λόγω ειδικότητας και επιστημονικής θέσεως ή κατάρτισης, έχουν σχέση με τα προβλήματα της μοτοσυκλέτας και μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στον Σύλλογο.
 2. οι δωρητές του Συλλόγου, δηλαδή όσοι εισφέρουν στο ταμείο του Συλλόγου ποσό ίσο προς το 50πλάσιο της εξάμηνης συνδρομής του τακτικού μέλους.
Ο παραπάνω ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά την κρίση του, κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση των απαιτούμενων, βάσει του παρόντος καταστατικού, συνδρομών και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.


Κωλύματα και περιορισμοί εγγραφής

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου:
 1. όποιος δεν έχει τις προϋποθέσεις, που ήδη αναφέρθηκαν.
 2. όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση και διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
 3. όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
 4. όποιος έχει τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για παράβαση της αρχής του φιλάθλου πνεύματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 130 του Ν 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
 5. οι αθλητές για ένα έτος μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αγώνα.
 6. όσοι ανήκουν στο εκάστοτε τυχόν προσωπικό του Συλλόγου, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας και για ένα χρόνο μετά την λήξη της. Επίσης όσοι συνάπτουν επ'αμοιβή σύμβαση έργου ή σύμβαση για παροχή υπηρεσιών με το Σωματείο είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και για ένα έτος μετά την λήξη της ή την παράδοση του έργου.


Συνδρομές μελών

Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη εκάστοτε σε αναθεώρηση τούτου. Το δικαίωμα εγγραφής (εφ' άπαξ εισφορά) των τακτικών μελών ορίζεται στο ποσό της ετήσιας εισφοράς, δηλαδή 20 ευρώ.
Τελευταία επεξεργασία από vaggos007 και 19/01/15, 15:24, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:11

#6

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6°
 1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου, πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα δηλώνει την περί της εγγραφής του βούληση και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 5. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του, το ασκούμενο επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας του.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου υποχρεούται να συζητήσει την αίτηση εγγραφής στην πρώτη συνεδρίασή του και μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της το αργότερο. Εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση του και να προχωρήσει στην εγγραφή του. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει η προθεσμία των τριάντα ημερών, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας.
 3. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάσσει την εγγραφή.
 4. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:12

#7

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Δικαιώματα τακτικών μελών:

ΑΡΘΡΟ 7°
Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
 1. Να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.
 2. Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του Σωματείου και Επιτροπές.
 3. Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανόμενων από τη Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται περί της πορείας των προβλημάτων του Σωματείου.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:14

#8

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Υποχρεώσεις μελών:

ΑΡΘΡΟ 8°
Κάθε μέλος του Σωματείου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Σωματείου και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων της.
 2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Σωματείου και να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση για κάθε μεταβολή που αφορά στην επαγγελματική του κατάσταση.
 3. Να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Σωματείου και να φέρεται με ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Σωματείου και της Διοίκησης αυτού.
 4. Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:17

#9

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΑΠΟΒΟΛΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 9°
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποβολή μέλους που:
  α. Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής που προβλέπει το άρθρο 5 & 1 του καταστατικού αυτού.
  β. Συμπεριφέρεται αντίθετα στους σκοπούς του Σωματείου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
  γ. Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή του προς το Σωματείο.
  δ. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
 2. Την αποβολή μέλους μπορεί να εισηγηθεί στο Διοικητικό μέλος αυτού ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.
 3. Η περί αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, στην οποία εισάγεται στην πρώτη μετά την έκδοση της συνεδρίαση. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση πριν αποφασίσουν καλούν προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες σε αυτό κατηγορίες.
 5. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σωματείο με έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού προηγούμενα εξοφλήσει κάθε οφειλή του προς αυτό, μέχρι του τέλους του έτους αποχώρησή του.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:18

#10

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10°
Όργανα του Σωματείου είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:20

#11

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 11°
 1. Τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου αποτελούν τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του.
 2. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
  α. Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού και την Ελεγκτική Επιτροπή.
  β. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς.
  γ. Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 16 (1δ) του παρόντος, τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της Διοίκησης.
  δ. Αποφασίζει περί της αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Σωματείου.
  ε. Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων του Σωματείου, προς στέγαση των γραφείων, καταστημάτων και εγκαταστάσεων αυτής και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Σωματείου . Για τη λήψη αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των παρόντων στη Γενική Συνέλευση.
  στ. Αποφασίζει περί της αποβολής μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του καταστατικού.
  ζ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου .
  η. Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου, τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:31

#12

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΠΑΡΤΙΑ

ΑΡΘΡΟ 12°
 1. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, στην έδρα της και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, και η οποία στέλνεται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Έκτακτα, η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτηση τους το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, στην οποία θα περιέχονται και τα θέματα της συζήτησης. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα:
  α. Τον τόπο, χώρο, την ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνέλευσης.
  β. Τα θέματα που θα συζητηθούν.
 3. Για να ληφθεί απόφαση στη Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης κατά σειρά εβδομάδος και με τα αυτά πάντοτε θέματα κατά το οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:36

#13

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 13°
 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
 2. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής (για την μεταβολή του σκοπού απαιτείται συναίνεση όλων των μελών).
 3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση στη θέση τους των μελών ή με ανύψωση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
 4. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:
  α. Σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων.
  β. Σε εγγραφή σε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και στην επιλογή της εξ αυτών κύριας και για κάθε μεταβολή εγγραφής και επιλογής.
  γ. Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση.
  δ. Σε προσωπικά ζητήματα.
  ε. Στον Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.
 5. Δεν επιτρέπεται η υπό μέλους εξουσιοδότηση προς τρίτο, μέλος ή μη, για τη συμμετοχή του στα όργανα Διοίκησης, στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες.
 6. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος του ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας.
 7. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός από τα μέλη και το έμμισθο προσωπικό, απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη συνέλευση τρίτα πρόσωπα.
 8. Δεν λαμβάνεται καμμία απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
 9. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται με τη φροντίδα του Γραμματέα πρακτικά, που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο, τον Ψηφολέκτη και πέντε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά αυτά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο Αρχείο του Σωματείου.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:38

#14

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΚΛΟΓΗ

ΑΡΘΡΟ 14°
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για διετή θητεία, κατά τις παρακάτω διατάξεις:
  α. Στις εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι υποψήφιοι Σύμβουλοι μετέχουν στις εκλογές σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης δύο τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως. Αποκλείονται από υποψήφιοι για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη, που έχουν σχέση με τον χώρο της μοτοσυκλέτας και που πιθανόν να αντλούν συμφέροντα από αυτόν.
  β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πριν τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει τη νομιμότητα της αιτήσεως και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.
  γ. Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικά.
  δ. Οι εκλογές διενεργούνται στα γραφεία του Σωματείου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ή μέσα σε δέκα μέρες από αυτή και σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση.
 2. Σύμβουλοι εκλέγονται, οι κατά σειρά και βάση των σταυρών προτίμησης πλειοψηφίσαντες, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί. Εάν στην τελευταία θέση των εκλεγόμενων υποψηφίων, ισοψηφήσουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, τότε γίνεται κλήρωση μεταξύ των για την κατάληψη της εκλόγιμης θέσης.
 3. Οι αναπληρωματικοί Σύμβουλοι, του κάθε συνδυασμού, καλούνται κατά σειρά εκλογής τους αντίστοιχα, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού. Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, αντικαθιστούν τους τακτικούς, οι κατά σειράν επιλαχόντες.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 390

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:41

#15

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15°
 1. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από το συνδυασμό που πλειοψήφησε ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.
  α. Γίνεται μυστική ψηφοφορία στην αρχή, για την εκλογή των μελών του προεδρείου, με απλή αναλογική και σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται.
  β. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη ενός ή περισσότερων από τα πιο πάνω αξιώματα, μετά και από δεύτερη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα μέρα η εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας, άσχετα από τον αριθμό ψήφων, καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.
 2. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή να είναι συγγενείς μεταξύ τους, πρώτου ή δεύτερου βαθμού.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου, ύστερα από πρόκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος, του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών κοινοποιούμενη δύο ημέρες τουλάχιστον προ της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον (3) μέλη και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του.
 5. Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, χωρίς όμως αυτά να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο, σε αντικατάσταση αυτού και μέχρι λήξεως της θητείας του.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
Επόμενο

Επιστροφή στο Σχετικά με τον Σύλλογο και το Forum

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δημ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software. Παραμετροποίηση για τον ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ: Γιάννης Παρασύρης.
Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com